Οικονομικά οφέλη εγκατάστασης αντλίας θερμότητας

 • ...

  Το σύστημα θέρμανσης με αντλία θερμότητας έχει σχετικά μικρό κόστος

 • ...

  Μικρός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης, 2 - 3 έτη αν γίνει εναλλαγή από σύστημα πετρελαίου

 • ...

  Σημαντική μείωση στο κόστος θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο

 • ...

  Μείωση στο ετήσιο κόστος συντήρησης του συστήματος θέρμανσης αφού οι αντλίες απαιτούν μια ελάχιστη ετήσια συντήρηση

 • ...

  Οι διακυμάνσεις του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελάχιστες και μέσα σε ένα ρυθμιζόμενο και συμβολαιοποιημένο πλαίσιο

 • ...

  Πραγματική αυτονομία θέρμανσης

Περιβαλλοντικά οφέλη εγκατάστασης αντλίας θερμότητας

 • ...

  Σημαντική μείωση στις εκπομπές ρύπων

 • ...

  Αθόρυβη λειτουργία (60db).

 • ...

  Χρησιμοποιούν φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσον..

 • ...

  Το σύστημα Αντλίας θερμότητας έχει το μεγαλύτερο συντελεστή απόδοση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συμβατικά συστήματα θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) (COP 4-5), δηλαδή καταναλώνοντας 1kW ηλεκτρικής ενέργειας, παράγονται έως 5kW θερμικής ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται η οικονομικότερη λειτουργία σε σχέση με όλα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης.

Τεχνικά οφέλη εγκατάστασης αντλίας θερμότητας

 • ...

  Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

 • ...

  Μεγάλο εύρος εφαρμογών για όλες τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικίας.

 • ...

  Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της οικίας, χωρίς να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των υφιστάμενων τερματικών μονάδων.

 • ...

  Η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας είναι ιδανική για περιπτώσεις ανακαίνισης της οικίας και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων.

 • ...

  Ο εργονομικός και συμπαγής σχεδιασμός τους απαιτεί ελάχιστο χώρο εγκατάστασης.

 • ...

  Η αντλία θερμότητας μπορεί να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες σωληνώσεις θέρμανσης, κάτι το οποίο μειώνει το κόστος εγκατάστασής της αφού δεν απαιτείται η κατασκευή νέου δικτύου θέρμανσης (ανάλογα την περίπτωση) προσδίδοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στο ακίνητό σας.

 • ...

  Δυνατότητα λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης με την ίδια μονάδα υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα της οικίας είναι κατάλληλο και για ψύξη.

 • ...

  Δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού..

 • ...

  Δυνατότητα συνδυασμού λειτουργία με ηλιακό θερμοσίφωνα με σκοπό την οικονομικότερη λειτουργία για ζεστό νερό χρήσης.Δυνατότητα συνδυασμού λειτουργία με ηλιακό θερμοσίφωνα με σκοπό την οικονομικότερη λειτουργία για ζεστό νερό χρήσης.

 • ...

  Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης με αποτέλεσμα την οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

 • ...

  Εάν συνδυαστεί με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οικία μπορεί να επιτευχθεί ο μηδενισμός του κόστους θέρμανσης.

Οικονομικά οφέλη εγκατάστασης αντλίας θερμότητας

 • ...

  Το σύστημα θέρμανσης με αντλία θερμότητας έχει σχετικά μικρό κόστος

 • ...

  Μικρός χρόνος απόσβεσης της επένδυσης, 2 - 3 έτη αν γίνει εναλλαγή από σύστημα πετρελαίου

 • ...

  Σημαντική μείωση στο κόστος θέρμανσης σε σχέση με το πετρέλαιο

 • ...

  Μείωση στο ετήσιο κόστος συντήρησης του συστήματος θέρμανσης αφού οι αντλίες απαιτούν μια ελάχιστη ετήσια συντήρηση

 • ...

  Οι διακυμάνσεις του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελάχιστες και μέσα σε ένα ρυθμιζόμενο και συμβολαιοποιημένο πλαίσιο

 • ...

  Πραγματική αυτονομία θέρμανσης

Περιβαλλοντικά οφέλη εγκατάστασης αντλίας θερμότητας

 • ...

  Σημαντική μείωση στις εκπομπές ρύπων

 • ...

  Αθόρυβη λειτουργία (60db).

 • ...

  Χρησιμοποιούν φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσον..

 • ...

  Το σύστημα Αντλίας θερμότητας έχει το μεγαλύτερο συντελεστή απόδοση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα συμβατικά συστήματα θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) (COP 4-5), δηλαδή καταναλώνοντας 1kW ηλεκτρικής ενέργειας, παράγονται έως 5kW θερμικής ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται η οικονομικότερη λειτουργία σε σχέση με όλα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης.

Τεχνικά οφέλη εγκατάστασης αντλίας θερμότητας

 • ...

  Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

 • ...

  Μεγάλο εύρος εφαρμογών για όλες τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικίας.

 • ...

  Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης της οικίας, χωρίς να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των υφιστάμενων τερματικών μονάδων.

 • ...

  Η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας είναι ιδανική για περιπτώσεις ανακαίνισης της οικίας και αντικατάσταση παλαιών λεβήτων.

 • ...

  Ο εργονομικός και συμπαγής σχεδιασμός τους απαιτεί ελάχιστο χώρο εγκατάστασης.

 • ...

  Η αντλία θερμότητας μπορεί να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες σωληνώσεις θέρμανσης, κάτι το οποίο μειώνει το κόστος εγκατάστασής της αφού δεν απαιτείται η κατασκευή νέου δικτύου θέρμανσης (ανάλογα την περίπτωση) προσδίδοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στο ακίνητό σας.

 • ...

  Δυνατότητα λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης με την ίδια μονάδα υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα της οικίας είναι κατάλληλο και για ψύξη.

 • ...

  Δυνατότητα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με την εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού..

 • ...

  Δυνατότητα συνδυασμού λειτουργία με ηλιακό θερμοσίφωνα με σκοπό την οικονομικότερη λειτουργία για ζεστό νερό χρήσης.Δυνατότητα συνδυασμού λειτουργία με ηλιακό θερμοσίφωνα με σκοπό την οικονομικότερη λειτουργία για ζεστό νερό χρήσης.

 • ...

  Ενσωματωμένη λειτουργία αντιστάθμισης με αποτέλεσμα την οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος θέρμανσης.

 • ...

  Εάν συνδυαστεί με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οικία μπορεί να επιτευχθεί ο μηδενισμός του κόστους θέρμανσης.